A A A

„NIE BYŁO MIEJSCA ...”

19 grudnia 2018 roku odbyła się lekcja koleżeńska podczas której, w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia społeczność świetlicy szkolnej wprowadzili wychowankowie świetlicy z klas 3a i 3b oraz uczniowie kl. 5a, 5c, 8c i 8d przedstawiając jasełka przygotowane pod opieką p. A. Borkowskiej. Sceny z życia nowonarodzonego dzieciątka przeplatane były kolędami. Młodzi aktorzy z wielkim przejęciem odgrywali swe role , które były dla wszystkich wielkim przeżyciem.

 

 

A. Borkowska

Fot. B. Kozioł