A A A

ABSOLWENTKA KAROLINA LASKOWSKA

NA SPOTKANIU Z WOLONTARIUSZAMI

 

20.09.2018r. na spotkaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu gościliśmy panią Karolinę Laskowską, (wolontariuszkę, absolwentkę naszej szkoły, a obecnie studentkę i pracownika Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”). Przybliżyła wolontariuszom swoje działania, opowiedziała o motywacji i chęci niesienia pomocy innym, o współpracy ze Stowarzyszeniem „Giganci – łamiemy stereotypy”,  przybliżyła działanie fundacji „Dr Clowna” w której pomaga dzieciom leżącym w szpitalach chociaż na chwilę zapomnieć o chorobie, bólu i cierpieniu. Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała informacji o wolontariacie zagranicznym, o wizycie wolontariuszy z innych państw w Dębicy, a także o Jej działaniach, m.in. na Tajwanie. Było to bardzo ciekawe dla wszystkich uczestników spotkanie. Wolontariusze byli pod dużym wrażeniem tego co usłyszeli. Jesteśmy przekonani, że przekazana wiedza i energia do działania przyniesie widoczne efekty również w naszej szkole.

 

fot. A. J-C