A A A

Bezpieczny_przejazd

- "Zatrzymaj się i żyj!"

 

Nasza szkoła kolejny rok  uczestniczy w kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - "Zatrzymaj się i żyj!". Celem kampanii jest zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach, kształtowanie zachowań, utrwalanie postaw społecznie pożądanych.

Uczestnikami spotkania w dniu 15 października byli wszyscy uczniowie klas pierwszych.

Pedagog

Elżbieta SZ.-Grzybowska

 

fot. E. SZ. G.