A A A

Ciepła kołdra dla osób bezdomnych

Szkolne Koło PCK przekazało  dla osób bezdomnych mieszkających w schronisku prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębica kilkanaście kołder, poduszek i kocy. Zostały one pozyskane w czasie akcji UBRANIA DO ODDANIA.


M. Pitak
B. Rubach