A A A

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM...

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPARLI NASZĄ INICJATYWĘ DLA OLIWKI I NIKOLI. ŁĄCZNA KWOTA Z KONCERTU „MIŁOŚĆ DOCIERA WSZĘDZIE…”, PRZEPROWADZONYCH KWEST I ZBIÓREK  PRZEKAZANYCH PRZEZ SZKOŁY WYNOSI:

13.802,37 zł.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA OGROMNE SERCE!