A A A

Konkurs „Mój Las”

Uczniowie naszej szkoły z klas IV – VI  pod kierunkiem swoich nauczycieli przyrody i biologii  wzięli udział w konkursie „Mój Las”. Konkurs „Mój Las” organizowany jest przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: regionalnym (I etap) i centralnym (II etap). Tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianej ochrony przyrody i środowiska, pracy leśników, gospodarki leśnej oraz wykorzystania surowca drzewnego. Temat konkursu w XXXII edycji 2018/2019 dla  kategorii wiekowej: młodzież szkół podstawowych klas IV-VI to: Mieszkania leśnych zwierząt. Kilkunastu uczniów wykonało przepiękne albumy zawierającą część opisową uzupełnioną fotografiami, rysunkami, szkicami itp. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

 

M. Pitak

fot. M.P.