A A A

NIE ZGUBIĆ TALENTU

W ramach Programu „ Nie zgubić talentu”,   finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężne. Szczegóły dotyczące Programu zamieszczone są na stronie:    http://edukacja.wrotapodkarpackie.pl/