A A A

Odpłatność za obiady...

 

ODPŁATNOŚĆ

za obiady za m-c :maj 2019 wynosi :

46,20 zł

zbierana będzie w dniach :6,7,8,9 maja 2019

Proszę o terminowe wpłaty : gotówka,przelew na konto, karta  płatnicza

w godzinach od 7.00   do 13.45   w biurze stołówki

Całkowity koszt wyżywienia dzieci w miesiącu maju winien wynosić:

19 dni x 3,30= 62,70.

 

Od tej kwoty została odliczona kwota za 5 obiadów x 3,30= 16,50 nie wykorzystanych w kwietniu.