COVID-19 procedury…

Rodzice uczniów klas 0-III, którzy będą korzystać w zajęć w szkole od dnia 25.05.2020 r. zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w szkole oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, informacji dotyczącej telefonów kontaktowych oraz zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

Rodzice wszystkich uczniów w szkole proszeni są o zapoznanie się z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz z wszelkimi innymi informacjami umieszczonymi w dziale COVID-19.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SP9 …

OŚWIADCZENIE RODZICÓW …

Zgoda na pomiar temperatury i oświadczenie o stanie zdrowia dziecka …

Biuletyn Informacji Publicznej
Facebook
YouTube