INFORMACJE
O Szkole

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat
naszej szkoły. Znajdziesz tutaj dane kontaktowe szkoły
oraz informacje na temat kadry nauczycielskiej

wydarzenia
Aktualności z naszej szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi
wydarzeniami w naszej szkole.
Wydarzenia kulturalne, wycieczki szkolne i wiele innych

Ogłoszenia
Komunikaty

Zapraszamy do współpracy z naszą szkołą.
Znajdziesz tutaj najnowsze informacje i ogłoszenia

previous arrow
next arrow
Slider

Rekrutacja na 2021/2022

Rekrutacja na 2021/2022

Wykaz uczniów klas I
lista dzieci przyjętych do świetlicy
w roku szkolnym 2021/2022

klasy I w roku szk. 2021/2022

 

Nabór kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych w Dębicy odbywać się będzie w dniach od 1 do 26 marca 2021 r. i obowiązywać będzie elektroniczny system rekrutacji dzieci do szkół podstawowych.

Z dniem 1 marca 2021 r. od godz. 8:00 zostanie udostępniona rodzicom kandydatów platforma internetowa Nabór Vulcan, przy pomocy której można będzie uczestniczyć w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/22.

Internetowy adres rejestracji to: www.debica.podstawowe.vnabor.pl

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły, w obwodzie której mieszkają muszą w ww. terminie złożyć zgłoszenie do szkoły obwodowej i przyjmowani są z urzędu. Rodzic po zarejestrowaniu dziecka w aplikacji Nabor VULCAN powinien złożyć w sekretariacie placówki papierową wersję zgłoszenia wydrukowaną z systemu.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły innej niż obwodowa należy w systemie elektronicznym złożyć do wybranej szkoły wniosek o przyjęcie dziecka. Rodzic po zarejestrowaniu dziecka w aplikacji Nabor VULCAN powinien złożyć w sekretariacie placówki wskazanej jako pierwszego wyboru papierową wersję zgłoszenia wydrukowaną z systemu. Kandydaci będą przyjmowani w miarę posiadania wolnych miejsc w wybranej placówce.

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
I DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

http://www.mzo.debica.kei.pl/index.php?body=rekrutacja

Zmiana harmonogramu rekrutacji

Zmiana harmonogramu rekrutacji…

OBWODY SZKOLNE

http://www.mzo.debica.kei.pl/index.php?body=obwody

ZAŁĄCZNIKI:

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

zgłoszenie dziecka z obwodu SP 2021 /*.pdf/

zgłoszenie dziecka z obwodu SP 2021 /*.doc/

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

wniosek do SP 2021 (spoza obwodu SP) /*.pdf/

wniosek do SP 2021 (spoza obwodu SP) /*.doc/


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Nabór do oddziału przedszkolnego będzie w formie tradycyjnej tzn. należy pobrać z naszej strony wniosek (druk poniżej), wypełnić i złożyć
w sekretariacie szkoły.

wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego /*.pdf/

wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego /*.doc/

Zapraszamy do kontaktu, służymy pomocą – tel. 146812602, email szkolapodstawowanr9@interia.pl

Wszyscy rodzice dzieci z obwodu SP9 przyjętych do SP9 i dzieci spoza obwodu SP9 zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I proszeni są o zgłoszenie potwierdzenie woli do 6 maja do godz. 15.00. 

lista dzieci z obwodu SP 9 przyjętych do SP 9 oraz dzieci spoza obwodu SP 9 zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym…

potwierdzenie woli…

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Facebook
YouTube