A A A

PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEJ

KAMPANII ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

 

W dniu 13.12.2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy odbyło się podsumowanie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno - profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która przebiegała pod hasłem „Autoportret”. Gospodarzem uroczystości była p. dyrektor Grażyna Pondo, koordynatorem p. Andrzej Nylec i p. Anna Wiktor. Główne cele kampanii  to: kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność; przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży oraz ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych. To dwunasta edycja kampanii, w której wzięły  udział dębickie szkoły podstawowe i gimnazjalne.  Swoją obecnością akademię zaszczycili przedstawiciele władz miasta w osobach: wiceburmistrza p. Macieja Małozięcia, dyrektora Miejskiego Wydziału Oświaty p. Ireneusza Kozaka, przewodniczącego Rady Miejskiej p. Mateusza Cebuli, radnego Rady Miejskiej p. Szczepana Mroczki – wiceprzewodniczącego Komisji Antyalkoholowej, zaproszeni goście z dębickich szkół oraz uczniowie klas IV-VIII  SP nr 9 wraz z opiekunami. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas VIII pod opieką p. Anny Wiktor i p Bernadety Węgrzyn. Zaprezentowali przedstawienie pod tytułem „Autoportret”.

 

W drugiej części akademii nastąpiło podsumowanie konkursów.

 

W ogólnopolskim konkursie plastyczno – literackim laureatami zostali:

- Izabela Wąs - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9

- Dominik Wójtowicz – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9

- Klaudia Cieślak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

- Anna Stasicka - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

- Zofia Szczęsna - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

- Kamila Pych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

- Julia Surowiec - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Zaś w szkolnym etapie konkursu plastyczno - literackiego pod hasłem „Autoportret”  zorganizowanym w SP nr9 tytuł finalisty uzyskali:

- Magdalena Rębiś

- Milena Baranowska

- Angelika Grabowska

- Aleksandra Niemiec

- Krzysztof Cyran

- Alicja Mazur

 

Ogólnopolska kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  to ważne przedsięwzięcie. Jej organizacja w naszym mieście nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie wielu osób. Podczas uroczystości organizatorom, koordynatorom i wszystkim wspierającym ideę kampanii zostały wręczone certyfikaty.

 

 

Anna Wiktor

fot. MK SP9