A A A

PODZIĘKOWANIA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Serdecznie dziękujemy dyrektorom, nauczycielom i uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy z ogromnym sercem zaangażowali się w przygotowanie bardzo ciekawych zajęć dla uczniów „Dziewiątki” w trakcie „Festiwalu Nauki i Rozrywki”. Podziękowania składamy na ręce dyrektorów: Pana Wiesława Ostafina - Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy,  Pani Marty Czekaj - Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy,  Pani Joanny Dymitrowskiej -  Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy, Pani Bożeny Zielińskiej - Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Dębicy, Pana Krzysztofa Góreckiego Dyrektora  - Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy, Pani Renaty Zięby - Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Dębicy, Pana Sławomira Słysia - Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu. Państwa zaangażowanie i  wsparcie naszej inicjatywy przyczyniło się do wzbudzenia zainteresowania preorientacją zawodową uczniów nie tylko klas ósmych, a także pozostawiło niezapomniane wrażenia wśród dzieci i młodzieży. Serdecznie za wszystko dziękujmy.

 

 

fot. B. Pietraszewska