A A A

Regulamin konkursu plastycznego

na najciekawszą „Kartkę Bożonarodzeniową”

w języku niemieckim i angielskim.

 

Cele:

• poznanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w krajach niemiecko-

i anglojęzycznych;

• kształtowanie umiejętności formułowania życzeń świątecznych w j. obcym;

• rozbudzanie zainteresowania zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia;

• kształtowanie postawy twórczej i zaangażowanej.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII.

2. Pracę wykonuje tylko jedna osoba.

3. Klasę może reprezentować dowolna liczba uczniów.

4. Technika wykonania kartki jest dowolna.

5. Kartka powinna zawierać jakiś symbol Świąt Bożego Narodzenia oraz życzenia świąteczne skierowane do kolegi/koleżanki z Niemiec lub/i Wielkiej Brytanii. Kartka powinna być dwustronna (składana) i nie może zawierać żadnych gotowych elementów, tzn. wszystkie elementy kartki powinny być wykonane własnoręcznie. Format kartki A-6, A-5.

6. Wykonaną kartkę świąteczną należy przekazać nauczycielom języków obcych do dnia 2 stycznia 2019 roku.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 stycznia 2019 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

8. Prace oceniać będzie jury składające się z nauczycieli języków obcych, plastyki oraz techniki.

9. Najciekawsze prace w kategorii język niemiecki i język angielski zostaną nagrodzone dyplomem, oceną cząstkową celującą z języka obcego oraz 10 pkt. z zachowania za udział w konkursie. Pozostali uczestnicy otrzymają 10 pkt. z zachowania za udział w konkursie

10. Konkurs przeprowadzają nauczyciele języków obcych.