A A A

UWAGA_ZMIANA W REGULAMINIE PRZYZNAWANIA TYTUŁU

„NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH” ORAZ NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA  TYTUŁU „NAJLEPSZY ABSOLWENT / NAJLEPSZA ABSOLWENTKA”.

 

W bieżącym roku szkolnym uległ zmianie regulamin przyznawania tytułu „Najlepszy z najlepszych” w klasach 4-8 oraz powstał nowy regulamin przyznawania tytułu  „Najlepszy absolwent/ Najlepsza absolwentka” z klas 8. Regulaminy znajdują się na stronie internetowej szkoły, a obowiązują od dnia ogłoszenia tj od 2 października 2018 roku.