A A A

WOLONTARIUSZE Z WIZYTĄ

W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

16 listopada przedstawiciele wolontariuszy należących do Szkolnego Kluby Wolontariatu wybrali się z wizytą do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębicy. Mieli okazję zobaczyć czym zajmują się na co dzień osoby z różnymi niepełno sprawnościami.  Młodzież była pod ogromnym wrażeniem pięknych efektów ich pracy. Serdecznie dziękujemy pani kierownik Urszuli Zych za gościnność, a pani Barbarze Buszek za ciekawe zapoznanie z placówką.


A. Jakubowska-Cetnar
fot. A. J-C.