A A A

XXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady

Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

 

W grudniu odbyła się XXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia.

Etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia odbył się w naszej szkole 5 grudnia 2108 roku. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 7 i 8. Musieli się oni  wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.

Do II etapu zawodów zakwalifikował się Max Such, uczeń klasy 8a. Reprezentował  on naszą szkołę podczas etapu rejonowego, który odbył się 19 grudnia 2018 r. w DKiK „Kosmos”. Max podczas etapu rejonowego uzyskał drugie miejsce. Serdecznie gratulujemy!

 

M. Pitak

fot. M. Pitak