A A A

Zebrania, dni otwarte, wolne

Zebrania rodziców:

13 września 2018 r.,

15 listopada 2018 r.,

17 stycznia 2019 r.,

11 kwietnia 2019 r.

 

 

 

Dni otwarte szkoły:

18.10.2018 r. - w godzinach od 16.00 do 17.00,

21.03.2019 r. - w godzinach od 16.00 do 17.00,

16.05.2019 r.  - w godzinach od 16.00 do 17.00.

 

 

 

WYKAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU  SZKOLNYM 2018/2019:

 

2 listopada 2018 r.

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

29 kwietnia 2019 r. – ŚWIĘTO PATRONA

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

31 maja 2019 r. – FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA