A A A

Zebrania, dni otwarte, wolne

 

 

 

WYKAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

W ROKU  SZKOLNYM 2019/2020:


• 31 października 2019

• 21, 22, 23 kwietnia 2020 – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

• 30 kwietnia 2020

• 8 maja 2020 – ŚWIĘTO PATRONA

• 1 czerwca 2020 – DZIEŃ DZIECKA

• 12 czerwca 2020