INFORMACJE
O Szkole

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat
naszej szkoły. Znajdziesz tutaj dane kontaktowe szkoły
oraz informacje na temat kadry nauczycielskiej

wydarzenia
Aktualności z naszej szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi
wydarzeniami w naszej szkole.
Wydarzenia kulturalne, wycieczki szkolne i wiele innych

Ogłoszenia
Komunikaty

Zapraszamy do współpracy z naszą szkołą.
Znajdziesz tutaj najnowsze informacje i ogłoszenia

previous arrow
next arrow
Slider

Zebrania, dni wolne

Zebrania, dni wolne

Harmonogram i tematyka spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Tematyka Termin Odpowiedzialni

1. Zebranie pierwsze.
Przedstawienie planu pracy wychowawcy klasowego, wybór rady klasowej rodziców oraz w wyborach tajnych jednego przedstawiciela do rady rodziców
1. Zapoznanie z regulaminem klasyfikowania i oceniania.
2. Poinformowanie o zapoznaniu uczniów z kryteriami oceniania z każdego przedmiotu.
3. Zapoznanie z podstawowymi procedurami obowiązującymi w szkole.
4. Badania dysfunkcji klas VIII do 30.09.20120r.
5. Wychowawcy klas VIII –przekazanie podstawowych informacji na temat egzaminu ósmoklasisty w tym szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu.
6. Zapoznanie głównymi założeniami programu wychowawczego – profilaktycznego i patriotycznego.
7. Przekazanie informacji na temat konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i szkołę, oraz podanie adresu strony internetowej KO i szkoły.
8. Składka na Komitet Rodzicielki – do ustalenia przez RR
9. Składka na ubezpieczenie – 36 zł – Inter Risk – Agencja Ubezpieczeniowa – Biuro Lucyna
10. Pomoc materialna dla uczniów świadczona jest przez MOPS.
11. Pedagogizacja rodziców.
10.09.2020 r.. Wychowawcy

2. Śródsemestralne spotkanie z rodzicami.
1. Zapoznanie z osiągnięciami dydaktyczno – wychowawczymi. Współpraca szkoły z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły.
2. Pedagogizacja.
19.11.2020 r. Wychowawcy

3. Spotkanie semestralne
1. Zapoznanie z osiągnięciami dydaktyczno – wychowawczymi
2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawcy klasowego.
3. Pedagogizacja rodziców.
28.01.2021 r. Wychowawcy

4. Śródsemestralne spotkanie z rodzicami
1. Zapoznanie z osiągnięciami dydaktyczno – wychowawczymi.
Pedagogizacja rodziców.
15.04.2021 r. Wychowawcy

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021:
2 listopada
16 kwietnia – DZIEŃ PATRONA
4 maja
25, 26, 27 maja – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
1 czerwca – DZIEŃ DZIECKA
4 czerwca

Kalendarz roku szkolnego 2020_2021…

Biuletyn Informacji Publicznej
Facebook
YouTube