INFORMACJE
O Szkole

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat
naszej szkoły. Znajdziesz tutaj dane kontaktowe szkoły
oraz informacje na temat kadry nauczycielskiej

wydarzenia
Aktualności z naszej szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi
wydarzeniami w naszej szkole.
Wydarzenia kulturalne, wycieczki szkolne i wiele innych

Ogłoszenia
Komunikaty

Zapraszamy do współpracy z naszą szkołą.
Znajdziesz tutaj najnowsze informacje i ogłoszenia

previous arrow
next arrow
Slider

Biuletyn Informacji Publicznej – Status prawny

Biuletyn Informacji Publicznej – Status prawny

Biuletyn Informacji Publicznej – Status prawny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Dębicy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Placówka oświatowa jest szkołą publiczną zapewniającą bezpłatne obowiązkowe nauczanie na etapie kształcenia podstawowego.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z póź. zmianami).
  2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zmianami).
  3. Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203
  4. Uchwały nr VI/54/99 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 02.03.1999 r.
  5. Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową  jest Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy podlegający Burmistrzowi Miasta Dębica.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Rzeszowski Kurator Oświaty

Statut szkoły:  http://sp9.com.pl/?page_id=72

Struktura własnościowa, majątek

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z Miejskim Zarządem Oświaty  podlegającym pod Burmistrza Miasta Dębicy.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność Gminy Miasta Dębica.

  1. Powierzchnia całkowita działek: 187/1 o pow.15.033m kw., 188/2 o pow. 407 kw., 208/1 o  pow.10.956 m kw.
  2. Budynek przeznaczony na cele oświatowe
  3. Ilość kondygnacji nadziemnych: 2
  4. Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet m. Dębica.

Podmiot udostępniający informację:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy.
odpowiada: ………………………
data: 30.04.2021
wytworzył: ……………………….
data: 30.04.2021
wprowadził: Administrator techniczny
data: 30.04.2021
Dziennik zmian strony

Biuletyn Informacji Publicznej
Facebook
YouTube