Regulamin konkursu…

Regulamin konkursu plastycznego

na najciekawszą „Kartkę Bożonarodzeniową

w języku niemieckim

Cele:

 • poznanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w krajach niemieckojęzycznych;
 • kształtowanie umiejętności formułowania życzeń świątecznych w j. niemieckim;
 • rozbudzanie zainteresowania zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia;
 • kształtowanie postawy twórczej i zaangażowanej.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII.
 2. Pracę wykonuje tylko jedna osoba.
 3. Klasę może reprezentować dowolna liczba uczniów.
 4. Technika wykonania kartki jest dowolna.
 5. Kartka powinna zawierać jakiś symbol Świąt Bożego Narodzenia oraz życzenia świąteczne skierowane do kolegi/koleżanki z Niemiec. Kartka powinna być dwustronna (składana) i nie może zawierać żadnych gotowych elementów, tzn. wszystkie elementy kartki powinny być wykonane własnoręcznie.
  Format kartki A-6, A-5.
 6. Wykonaną kartkę świąteczną należy przekazać nauczycielom języków obcych do dnia 16 grudnia 2019 roku.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 grudnia 2019 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 8. Prace oceniać będzie jury składające się z nauczycieli języka niemieckiego, plastyki oraz techniki.
 9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomem, oceną cząstkową celującą z języka niemieckiego oraz 10 pkt. z zachowania za udział w konkursie. Pozostali uczestnicy otrzymają 10 pkt. z zachowania za udział w konkursie
 10. Konkurs przeprowadzają nauczyciele języka niemieckiego.
Biuletyn Informacji Publicznej
Facebook
YouTube