UCZNIOWIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

UCZNIOWIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

    W poniedziałek, 25 listopada uczniowie klas 6f i 8c wybrali się z wizytą do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy na spotkanie związane z poznaniem organizacji i działania w/w placówki, a także lokalnego rynku pracy. Bardzo serdecznie zostali powitani przez panią wicedyrektor Katarzynę Rostowską–Machnik, a wiele cennych informacji przekazały uczniom doradcy zawodowi; pani Ewa Selwa i Natalia Adamczak–Babiarz. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jakie są wymagania pracodawców i oczekiwania pracowników. Poznali formy wsparcia, które może udzielić PUP osobom poszukującym zatrudnienia, a także młodym ludziom rozpoczynającym pracę zawodową. Przedstawiony film pokazał im jakie pomysły realizują osoby z naszego powiatu poprzez założenie własnej działalności gospodarczej. Opiekunami grupy byli pan Krzysztof Bizoń, Witold Brniak i pani Agnieszka Jakubowska-Cetnar. Spotkanie zostało zrealizowane jako forma zajęć z doradztwa zawodowego. Serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi Ryszardowi Teledze i pani wicedyrektor Katarzynie Rostowskiej–Machnik za możliwość uczestnictwa w zajęciach.

fot. A. J-C.

Biuletyn Informacji Publicznej
Facebook
YouTube