ALEKSANDRA MADEJA…

Z TYTUŁEM „NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH”

     Tytuł „Najlepszy z Najlepszych” jest nadawany corocznie /w klasach 4-7/ przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów najlepszemu uczniowi szkoły na zakończenie roku szkolnego, w uznaniu za bardzo wysokie osiągnięcia w nauce i postawę godną naśladowania. Aleksandra w roku szkolnym 2019/2020 spełniła następujące kryteria: uzyskała jedną z najwyższych średnich z ocen w szkole na koniec roku szkolnego i wzorową ocenę z zachowania, godnie reprezentowała szkołę w konkursach, osiągnęła tytuł finalisty z wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii, wyróżniła się zaangażowaniem w działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, a jej postawa jest godna naśladowania przez innych uczniów. Serdecznie gratulujemy Oli i życzymy kolejnych sukcesów w klasie 8.

Biuletyn Informacji Publicznej
Facebook
YouTube