KINGA WÓJCIK…

Z TYTUŁEM „NAJLEPSZA ABSOLWENTKA”

   Tytuł „Najlepsza Absolwentka” jest nadawany corocznie przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów najlepszej uczennicy klas ósmych na zakończenie roku szkolnego i edukacji w szkole podstawowej, w uznaniu bardzo wysokich osiągnięć w nauce i postawy godnej naśladowania. Kinga uzyskała najwyższą średnią z ocen wśród uczniów/uczennic klas 8 na koniec roku szkolnego i wzorową ocenę z zachowania, godnie reprezentowała szkołę w konkursach na szczeblu miasta, powiatu, województwa i kraju, osiągnęła tytuł laureata z wojewódzkich konkursów przedmiotowych z biologii, chemii, języka niemieckiego i  finalisty z matematyki, wykazała się zaangażowaniem w działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Jej postawa jest godna naśladowania przez innych uczniów. Gratulujemy Kindze zdobytych osiągnięć i życzymy powodzenia w szkole ponadpodstawowej.

Biuletyn Informacji Publicznej
Facebook
YouTube