MICHAŁ MODELSKI…

Z TYTUŁEM „NAJLEPSZY ABSOLWENT”

   Tytuł „Najlepszy Absolwent” jest nadawany corocznie przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów najlepszemu uczniowi klas ósmych na zakończenie roku szkolnego i edukacji w szkole podstawowej, w uznaniu bardzo wysokich osiągnięć w nauce i postawy godnej naśladowania. Michał uzyskał najwyższą średnią z ocen wśród uczniów klas 8 na koniec roku szkolnego, posiada wzorową ocenę z zachowania, godnie reprezentował szkołę w konkursach, jego postawa zasługuje na uznanie wśród innych uczniów. Życzymy Michałowi powodzenia w szkole ponadpodstawowej.

Biuletyn Informacji Publicznej
Facebook
YouTube