ZUZANNA MATŁOK …

Z TYTUŁEM „AMBASADOR DOBRA”

  Zuzanna Matłok, uczennica klasy 5c otrzymała za działania wolontariackie w roku szkolnym 2019/2020  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów tytuł „Ambasador Dobra”. Jest aktywnym członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu i uczęszcza regularnie już od dwóch lat na spotkania. Zachęca innych uczestników do działań społecznych. Aktywnie bierze udział w organizowanych akcjach. Posiada wzorowe zachowanie, a jej postawa w relacjach z innymi jest godna naśladowania. W podejmowanych działania cechuje ją: empatia, odpowiedzialność, szacunek, życzliwość, pomoc, troska, wsparcie. Odpowiedzialnie dąży do realizacji wyznaczonych celów i troszczy się o dobro innych. Stara się być inicjatorem nowych działań. Zuzia otrzymała wyróżnienie w powiatowym konkursie „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2019”. Gratulujemy Zuzi i życzymy nowych pomysłów i działań wolontariackich.

Biuletyn Informacji Publicznej
Facebook
YouTube