BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ …

BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ …

  Nasza szkoła w obecnym roku szkolnym bierze udział w 5 już edycji kampanii BOHATERON – włącz historię, której celem jest uhonorowanie żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Ludzi, będących jeszcze wśród nas – bohaterów, którzy z miłości do wolności i Ojczyzny, poświęcili tak wiele.

   Mówiąc o ich historii i emocjach  a nawet marzeniach, pokazujemy nieco inną perspektywę powstania. W ten sposób chcemy pielęgnować pamięć o nich, włączając ją do świadomości młodego pokolenia Polaków, kształtując w nich szacunek dla ich patriotycznej postawy i podjętego trudu obrony Ojczyzny.

  Akcja trwa od 1 sierpnia do 2 października czyli 63 dni, tyle ile trwało Powstanie Warszawskie. W tej edycji kampanii zachęcamy do wykonania plakatu o tematyce dotyczącej Powstania Warszawskiego. Plakat powinien mieć format A3 i może być wykonany dowolną techniką.

   Ponieważ ta edycja odbywa się w czasie stanu epidemicznego i zmuszeni jesteśmy do zachowania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dlatego zainteresowanych uczniów proszę , kiedy będą mieli lekcje historii, WOS czy plastyki, aby poprosili uczących ich nauczycieli w/w przedmiotów o bliższe informacje.

  Na parterze obok sklepiku szkolnego, można obejrzeć wystawę zdjęć archiwalnych, a w szkolnej telewizji – migawki kronik filmowych, nakręcone przez uczestników walk powstańczych w 1944 roku.

   Może będą one inspiracją do wykonania plakatów, aby uczcić pamięć tych, którzy w sierpniu 1944 roku podjęli nierówną walkę o wolność stolicy i Polski.

Renata Baran
fot. MK SP9

Biuletyn Informacji Publicznej
Facebook
YouTube