Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II rozstrzygnięty

Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II rozstrzygnięty

   28 października 2020 r. w naszej szkole zorganizowany został dla trzecioklasistów konkurs wiedzy o  postaci św. Jana Pawła II.
Celem konkursu było poszerzenie wśród uczniów wiedzy na temat życia i działalności wybitnego Polaka – Karola Wojtyły, rozbudzenie zainteresowania  osobą i działalnością papieża Jana Pawła II, a nade wszystko pielęgnowanie  pamięci o NIM i motywowanie dzieci do JEGO naśladowania.
   W  finale tego konkursu wzięło udział ośmiu przedstawicieli  klas  trzecich, którzy zostali  wyłonieni  w toku wcześniejszych eliminacji  klasowych. Uczniowie Ci wykazali się niezwykle gruntowną wiedzą o św. Janie Pawle II, dlatego rozwiązanie testu finałowego zawierającego 30 pytań dotyczących JEGO życia i działalności nie sprawiło im większych problemów.
5 listopada 2020 r.  laureaci konkursu odebrali dyplomy i nagrody z rąk pani dyrektor szkoły Grażyny Pondo  oraz   ks. Stanisława Ryza.

I miejsce zdobyła Blanka Rachwał z kl. 3c
II miejsce Szymon Piłat z kl. 3d
III miejsce Blanka Pietrucha z kl. 3c

Również   pozostali  uczestnicy  finału, którzy nie znaleźli się na podium odebrali dyplomy za udział w konkursie i nagrody pocieszenia, gdyż w swoich zespołach klasowych wyróżnili się bardzo dobrym przygotowaniem do tematu. A byli  to: Maja Biduś z kl. 3d,  Patryk Zapaśnik z kl. 3a,  Bartosz Łojek z kl. 3b,  Maksymilian Piątkowski z kl. 3a oraz Artur Chuptyś z kl. 3b.

Organizatorki konkursu (Renata Gil, Agnieszka Kłusek i Zofia Więch) cieszą się, że trzecioklasiści z „DZIEWIĄTKI” tak pięknie – pracą i nauką –  uczcili setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły i kończący się już ROK ŚW. JANA PAWŁA  II

   Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach! 

Zofia Więch
fot. Z. Więch

Biuletyn Informacji Publicznej
Facebook
YouTube