PUSZKOMANIA’ 2023

– „Twój kreatywny wkład, nasza zielona przyszłość!”
FEEL RESPONSIBLE – CZUĆ SIĘ ODPOWIEDZIALNY

Kamila Bielak, specjalista ds. zrównoważanego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu z CANPACK Dębica, przeprowadziła skuteczną kampanię informacyjną na terenie naszej szkoły, docierając do uczniów klas 7c oraz 8b. Jej celem było uświadomienie młodzieży wielkiej wagi recyklingu dla ochrony środowiska oraz zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w proekologicznych działaniach.

Działania edukacyjne w szkołach odgrywają kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu odpadami i ochronie przyrody. Zdobywanie przez dzieci podstawowej wiedzy na temat różnych rodzajów pojemników na śmieci oraz poznawanie zasad segregacji odpadów stanowią fundament dla budowania świadomego społeczeństwa. Kampania prowadzona przez Kamilę Bielak skupiła się na kształtowaniu nawyków związanych z odpowiednim postępowaniem ze śmieciami już od najmłodszych lat.

Uczenie dzieci segregacji odpadów to inwestycja w przyszłość, gdyż wpływa na kształtowanie proekologicznych postaw społeczeństwa. Wiedza ta nie tylko ogranicza poziom zanieczyszczenia w przestrzeni publicznej, ale także w domach i mieszkaniach, składając się na globalne wysiłki w dziedzinie ochrony środowiska. Edukacja na temat recyklingu staje się kluczowym elementem walki z problemem nadmiernego gromadzenia się odpadów i degradacji środowiska naturalnego.

Działania podejmowane w szkołach, takie jak kampania Kamili Bielak, nie tylko podnoszą świadomość ekologiczną uczniów, ale także mobilizują ich do aktywnego zaangażowania w proekologiczne inicjatywy. Takie inicjatywy stanowią ważny krok w budowaniu społeczeństwa, które aktywnie pracuje na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

fot. MK SP9

Biuletyn Informacji Publicznej
Facebook
YouTube